Ny undersökning: Ekonomin viktigare än miljön när vi köper elbil

Visst är miljön viktig – men ännu fler köper elbil för de låga driftskostnaderna. 
En ny undersökning visar varför allt fler svenskar väljer en elbil. 
– De låga driftskostnaderna är ett starkt argument för elbil. Hade vi en bättre utbyggd infrastruktur för laddning skulle vi se en ökad elbilsförsäljning, säger Cecilia Routledge, internationell chef för CTEK e-mobility Energy & Facility.

Elbilar håller på att slå igenom brett i Sverige. Förra året fördubblades försäljningen, men ännu bättre sålde laddhybriderna som tredubblades. Men det är inte alla som köper elbil enbart av miljöskäl. 

Den allra största anledningen är de låga driftskostnaderna.  Det kan kosta så lite som två kronor milen att ladda sin bil med el. Laddningsföretaget CTEK genomförde en Yougov-undersökning bland 2000 personer i Sverige, både elbilsägare och icke elbilsägare. 

27 procent av de tillfrågade anger att de köpt en elbil enbart för att det är bra för miljön. Den främsta orsaken är i stället de låga driftskostnaderna. 36 procent angav det som viktigaste skäl. Här är det framförallt gruppen 35 till 44-åringar som utmärker sig, 49 procent av dem anger detta som det viktigaste skälet. 

När det gäller gruppen som inte äger elbil idag svarar 27 procent att de skulle kunna tänka sig att köpa en elbil på grund av de låga driftskostnaderna jämfört med fossildriven bil, medan 13 procent anger att de skulle göra det av miljöskäl. 

– Nyligen enades EU-länderna om att minska koldioxidutsläppen till från 40 procent till 55 procent 2030. Detta kräver stora investeringar i infrastruktur inom kort tid och investeringar i laddinfrastruktur för elfordon kommer att spela en viktig roll för att nå de uppsatta målen, säger Cecilia Routledge, globalt ansvarig för internationell chef för CTEK e-mobility Energy & Facility på CTEK.

Bristande infrastruktur för laddning och att bilen är dyr är de stora hindren, visar undersökningen. 24 procent uppger att det finns för få laddpunkter och 24 procent anger det höga inköpspriset.  

– De låga driftskostnaderna är ett starkt argument för elbil. Hade vi en bättre utbyggd infrastruktur för laddning skulle vi se en ökad elbilsförsäljning, säger Cecilia Routledge.

Köp din elbil online

Senaste nytt