Ny larmrapport: Gasbilar farligare än bensin- och diesel

I Sverige ses de som miljöbilar och får stora skattelättnader.
Men en ny larmrapport visar på forskning om att gasbilar släpper ut mer partiklar än dieselbilar.
Men rönen avfärdas nu av svenska miljöorganisationer.
– Gröna Bilister är inte av denna åsikt
.

Vissa länder hävdar att naturgasfordon (CNG) är en ren, lågutsläppsteknologi och en lösning för Europas luftföroreningskris. Sverige hör till de länderna. Det är miljöorganisationen Transport & Environment som står bakom genomgången.

Rapporten som har gått igenom den senaste forskningen slår nu larm om att gasbilar kan vara en dold miljöbomb. Gasbilarna släpper ut höga nivåer av giftiga föroreningar som bland annat kan orsaka cancer och Alzheimers. Dessutom finns inga gränsvärden som det gör för bensin- och dieselbilar.

Gasbilar och skåpbilar från Euro 6 har enligt rapporten 50% högre partikelutsläpp än vad diesel och bensin tillåts ha. Tunga gasfordon som bussar kan släppa ut 3000 miljarder partiklar per km, och de omfattas inte av något gränsvärde förrän år 2023.

Dessutom ska CNG-fordon avge särskilt stort antal ultrafina partiklar, som ska vara de allra farligaste. Bland annat orsakar de hjärnskador. Partiklarna är så små att de inte mäts, men om de skulle göra det skulle utsläppen enligt rapporten öka med 100-500 gånger för gasbilarna.

En förbisedd faktor ska också vara att gasbilarna släpper ut stora mängder ammoniak som bildar partikelföreningar när de kommit ut i luften.

Nu menar Transport & Environment att ekonomiska bidrag till gasbilar är kontraproduktiva och att den enda lösningen är nollutsläppsbilar, som elbilar. Svenska organisationen Gröna Bilister avfärdar de nya uppgifterna, och säger att de är av en annan åsikt:

– Gällande biogasfordon och luftkvalitet så menar T&E att det är fakta att gasfordon släpper ut partiklar och kväveoxider i samma nivå, eller högre, som bensin och dieselfordon. Gröna Bilister är inte av denna åsikt. Det finns ett flertal forskningsrapporter som visar på fördelar i ett luftkvalitetsperspektiv med biogas. Det grundläggande skälet är att metan är det enklaste kolvätet och därmed bildar få restprodukter vid förbränning. Partikelutsläppen blir till exempel mycket lägre än för bensin- och dieselfordon räknat i utsläppt partikelmassa (PM), skriver Gröna Bilister i ett pressmeddelande.

Senaste nytt

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *