Ny larmrapport: 9 av 10 bilförare blir bländade

Bländning har blivit ett allt större problem för många bilförare. Nu slår tyska bilistorganisationen ADAC larm om att 90 procent av bilförarna känns sig bländade. De kräver nu att biltillverkarna ändrar sina lampor.

En ny stor europeisk undersökning visar att så stor andel som 90 procent av trafikanterna klagar på bländning i trafiken. Problemet tycks ha ökat i takt med att nyare bilar fått effektiva LED-lampor och att ungefär hälften av bilköparna väljer höga SUV:ar. Automatiska helljus tycks inte ha minskat problemet. Undersökningen visar att det inte bara är ett problem bland äldre, bland de under 35 upplevde var tredje att de alltid känner sig blända. 

Helljuset är det allra största problemet, men så många som fyra av tio känner sig bländad av mötande bilars halvljus. Enligt ADAC har bländningen stor inverkan på trafiksäkerheten och problemet måste tas på allvar. Vi reagerar både med efterbilder, ljusdis och smärtförnimmelser och psykologisk bländning. 

– Resultaten av undersökningen förvånar mig inte. Det ständigt krympande ljuskälleområdet och den allt högre ljusstyrkan ökar psykologisk och fysiologisk bländning, säger Prof. Dr. Dr. Bernhard Lachenmayr, specialist i oftalmologi till ADAC. 

Bilister kan göra en del själva för att undvika att blända eller bli blända. Att ha rätt ljusinställning, rena strålkastare och rena vindrutor underlättar. Det är också viktigt att ha full synskärpa. Men mycket ligger nu på biltillverkarna och den tyska bilistorganisationen kräver nu att ljusstyrkan måste begränsas. 
– Gränsvärden för belysningsstyrka och luminans måste bestämmas och motiveras utifrån vetenskapliga rön från humanbiologin, uppger ADAC. 
Även svenska Bilprovningen har gjort en undersökning där åtta av tio bilförare uppger att de blir bländade.

Så kan du skydda dig mot bländning

  • Undvik att titta direkt mot ljuset och titta istället på vägen framför dig eller i högerkanten av vägen.
  • Se till att rutorna är så rena som möjligt.
  • Använd antireflekterande, rena linser om du bör glasögon.
  • Få din syn kontrollerad regelbundet på frivillig basis.

MEST LÄSTA

Senaste nytt

Tester