Dyrare el, bensin och diesel i Sverige med EU:s nya CO2-avgift

En ny EU-avgift på utsläpp kommer att höja priset på el, bensin och diesel. Höjningen som införs från 2027 kan bli 1,90 kronor per liter och diesel med 1,24 kronor och höja elpriset med 37 öre per kWh enligt Naturvårdsverket. 
− Det har varit tuffa förhandlingar – Sverige har drivit på för att skärpa kraven, sade klimat- och miljöminister Annika Strandhäll när EU:s miljöministrar träffades.

I slutet av juni träffades Europas miljöministrar för att förhandla om ett antal förslag från EU-kommissionen för att EU ska nå sina klimatmål. Målet mer att sänka CO2-utsläppen med 55 procent till 2030, det så kallade Fit for 55-paketet. Efter lång nattmangling kom ministrarna överens om ett stort antal åtgärder. Från Sveriges sida deltog klimat- och miljöminister Annika Strandhäll

En ny och i Sverige okänd regel kommer att påverka bilister och hushåll inom EU genom att en ny utsläppsavgift på el, bensin- och diesel ger kraftiga prishöjningar. Förkortningen ETS-BRT står för Emission Trading System, Buildings and Road transport. I praktiken innebär det att alla som tankar bensin, diesel och gör åt el i en byggnad ska betala en EU-avgift för utsläppsrätter. En annan del är att inga bilar som drivs med bensin eller diesel får säljas efter 2035. Fram till 2030 ska CO2-utsläppen för nya bilar minska med 55 procent.

EU:s ministerråd träffades i slutet av juni och kom överens om Fit for 55. Från Sveriges sida deltog klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

− Vi hade velat se ännu tuffare krav vad gäller utsläppen för nya bilar och vi hade också gärna sett en mindre, ny EU-fond. Men tiden är knapp och det är väldigt viktigt att vi får detta paket på plats så snabbt som möjligt, sade klimat- och miljöminister Annika Strandhäll när miljöministrarna kom överens.

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag utrett hur ETS-BRT kommer att påverka priserna på drivmedel och el. Det råder osäkerhet på exakt hur hög avgiften för utsläppshandel blir, och det finns både högre och lägre uppskattningar. Men ett av de mer troliga scenarierna är att priset blir 80 euro per ton CO2-utsläpp, där priset ligger idag på utsläppsrätter.

Om dagens kostnad ligger kvar skull det innebära att priset höjs med 1,90 kronor per liter på bensin och 1,24 kronor per liter diesel. Enligt överenskommelsen ska avgiften börja tas ut från 2027. Den ökade svenska reduktionsplikten kommer att öka priset på bensin och diesel ytterligare, men leder fram till 2030 att utsläppsavgiften till EU kan minska något då koldioxidutsläppen sänks. 

Även den som laddar en elbil eller förbrukar el i bostaden kan räkna med att ETS-BRT leder till högre kostnader, men långt mindre än för bensin och diesel. En kilowatttimme kan öka med 0,7 öre till 32 öre beroende på hur dyra utsläppsrätterna blir, men osäkerheten i beräkningarna är stor, enligt Naturvårdsverkets PM. 

Pengarna från utsläppsrätterna kommer bland annat att gå till en ny social klimatfond som ska hjälpa utsatta hushåll, mikroföretag och transportanvändare att möta kostnaderna för den gröna energiomställningen. Målet är att dra in 750 miljarder kronor från utsläppsrätter. Om Sverige kan få tillbaka sina avgifter i form av bidrag ur fonden är oklart.

Nästa steg för att det så kallade Fit for 55-paketet ska träda i kraft är att Europaparlamentet och ministerrådet kommer överens om lagens utformning i slutförhandlingarna. Enligt regeringen beräknas det slutföras under det tjeckiska och svenska ordförandeskapet. Sverige tar över från 1 januari 2023.