Notrhvolts genombrott: Saltbatteri utan kobolt

Northvolt har gjort ett genombrott och fått fram ett batteri som görs av vanligt salt. Det nya natriumjonbatteriet använder varken  litium, nickel, kobolt eller grafit.
– Världen har satt stora förhoppningar på natriumjon, och jag är mycket glad att kunna säga att vi har utvecklat en teknik som kommer att möjliggöra utbredd användning för att påskynda energiövergången, säger vd Peter Carlsson. 

Debatten om råvarorna kommer att räcka till alla batterier som behövs i framtiden fortsätter att vara intensiv. Nu kommer Northvolt med ett nytt batteri som kan lösa en del av problemet. Northvolts nya batteri som presenteras idag har vanligt salt som en av bärande del av cellkemin. 

Den nya battericellen har validerats för en klassens bästa energitäthet på över 160 wattimmar per kg. Den har forskat fram på företagets FoU- och industrialiseringscampus, Northvolt Labs, i Västerås, Sverige. Northvolts nya celler är enligt bolaget själva säkrare, kostnadseffektivare och hållbarare än konventionella nickel, mangan och kobolt (NMC) eller järnfosfat (LFP) kemi. 

De nya battericellerna produceras med mineraler som järn och natrium, det vill säga vanligt salt, som finns i överflöd. Den är baserad på en hård kolanod och en preussisk vit-baserad katod och är fri från litium, nickel, kobolt och grafit. Northvolt hoppas nu bli först med att industrialisera preussiska vitbaserade batterier.

– Det är en viktig milstolpe för Northvolt, men batteriteknik som denna är också avgörande för att nå globala hållbarhetsmål, genom att göra elektrifiering mer kostnadseffektiv, hållbar och tillgänglig över hela världen, säger Peter Carlsson. 

Det nya batteriet har ungefär hälften av energitätheten från dagens elbilar, då i nuvarande form är det troligen inte aktuellt för att användas i bilar. Men tekniken kan bli mycket viktig för energilagring. 
– Vår natriumjonteknologi levererar den prestanda som krävs för att möjliggöra energilagring med längre varaktighet än alternativa batterikemi, till en lägre kostnad, vilket öppnar nya vägar för att implementera förnybar energiproduktion. Potentialen för natriumjon enbart på denna marknad kommer att göra en enorm inverkan på strävan mot global elektrifiering, säger Peter Carlsson.