Larmrapport: Fler rattsurfar i Sverige trots förbudet

Rattsurfandet ökar i Sverige trots förbudet, visar en ny larmrapport. 
En av tre svenskar använder mobiltelefonen i handen när de kör bil. 
När lagen kom var det bara en av fyra. 

Användandet av mobiltelefon under bilkörning har blivit vanligare efter förbudet. Det visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Kvdbil. 

Sedan den 1 februari 2018 är det förbjudet att surfa, sms:a och prata i telefon med mobilen i handen för den som kör bil. Då visade en Sifo-undersökning från Kvdbil att var fjärde (24 %) ibland använde mobilen under körning – trots att 100 procent var medvetna om förbudet. I dag är siffran en av tre (36 %), enligt en ny Sifo-undersökning.

– Förhållningssättet till mobilanvändning liknar väldigt mycket det till hastighetsgränserna. Trots att alla vet vad som gäller är det långt kvar till att lagefterlevnaden fått samma normerande effekt som kravet på bältesanvändning eller kravet på nykterhet, säger Madeleine Fritz på Kvdbil.

I Sverige finns flest rattsurfare i Norra Mellansverige och Mellersta Norrland (41 %) medan det är minst i Göteborg (24 %). Svårast med att lägga undan mobilen har männen. Fyra av tio (41 %) män säger att de någon gång använt mobilen under körning sedan lagen infördes. Hos kvinnor är det en av tre (32 %). För två år sedan var det 28 respektive 20 procent.

Mellan 1 nov 2018 och 30 juni 2020 utfärdades drygt 17 600 ordningsförelägganden (1 500 kr i böter) för brott mot mobilförbudet, enligt Polismyndigheten. Utöver dessa skrevs drygt 1 000 anmälningar om samma brott innan det fanns i ordningsbotssystemet.

Köp din rattsurfning online

Senaste nytt