Larmet: Sverige godkänner bilar med livsfarliga avgaser

Bilbesiktningen i Sverige släpper igenom 80 000-90 000 bilar med livsfarliga avgaser varje år. 
Orsaken är nya sänkta gränsvärden, enligt Besiktningsbranschen. 
– Det känns extremt märkligt med tanke på de miljömål vi har i Sverige, säger Tord Fornander ordförande i Fordonsbesiktningsbranschen, till SVT. 

Sverige släpper i dag igenom många bilar i bilbesiktningen trots att de har farligt höga halter av partiklar och kväveutsläpp. Anledningen är sänkta gränsvärden för avgaser i bilbesiktningen som infördes 2018. Besiktningsbranschen själva rasar nu mot reglerna. 

Medan andra EU-länder skärpt sina gränser har Sverige sänkt sina. Tidigare underkändes fem procent av alla bensinbilar och tre procent av dieselbilarna för höga utsläpp. De nya reglerna har gjort att siffrorna mer än halverats. 

– Sverige sänkte gränsvärden för nästan alla utsläpp och det gör att vi släpper igenom fler skitiga bilar idag. Det känns extremt märkligt med tanke på de miljömål vi har i Sverige, säger Tord Fornander ordförande i Fordonsbesiktningsbranschen, till SVT

Enligt forskningsinstitutet IVL ligger trafikens utsläpp bakom 3 000 dödsfall årligen. Besiktningsbranschen kräver nu att regeringen och riksdagen ingriper och skärper kraven på gamla bilar. Transportstyrelsen tillbakavisar kritiken och menar att de sparar 150 miljoner kronor per år åt Sveriges bilägare.

– I  korthet har Transportstyrelsen en annan uppfattning än besiktningsföretagen och uppfattningen stöds av det regeringsuppdrag vi genomförde tillsammans med Naturvårdsverket för något år sedan och tillsammans med den konsekvensutredning som låg till grund för föreskriftsändringarna som genomfördes 2017. Där framgår att den stora volymen som nu godkänns och som tidigare underkändes, underkändes felaktigt genom anmärkning mot feldiagnoskoder som aldrig varit avsedda för besiktning. Innebär att de nu 80-90.000 fordon som inte underkänns skulle kostat fordonsägare ca 150.000.000 kronor i kostnader för reparation och ombesiktning, inte besvär inräknat, utan att ge något resultat för miljön. De brister som verkligen påverkar miljön ska fortfarande bedömas och underkännas, säger Anders Gunneriusson på Transportstyrelsen.

Fakta: Utsläppsnivån i bilbesiktningen

Enliigt Naturvårdsverket är gränsvärdet för dieselbilar gällande partiklar är 70–100 gånger högre än fordonens verkliga utsläpp. 
Dieseldrivna fordon äldre än 20 år är undantagna från modern utsläppskontroll. 
De fordon som såldes för 20 år sedan släpper ut mer än moderna bilar.
I stället ska besiktningspersonal visuellt bedöma om dessa bilar släpper ut för mycket skadliga partiklar.

Köp din bilbesiktning online

Senaste nytt