Kvinnor och stockholmare får begbilar att rekordöka

Fler vill ha en egen bil under coronapandemin. 
Mest ökar bilförsäljningen i Stockholm och bland kvinnor. 
– När coronaviruset började spridas i Sverige ökade efterfrågan på privata fordon kraftigt och detta kunde inte matchas av nybilshandeln, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Försäljningen av begagnade bilar ökar igen. Efter två år med minskad försäljning gjordes 28 681 fler ägarbyten 2020 jämfört med 2019 (+2,2 %). Ökningen kom framför allt i det tredje kvartalet då det såldes fler fordon än någonsin tidigare. Detta visar utdrag från Bilregistret som Kvdbil sammanställt via Vroom.

Den ökade försäljningen kommer samtidigt som coronapandemin och en starkare krona slagit hårt mot exporten. Under 2020 minskade de utländska köpen med 16,7 procent. Ändå är det just coronaviruset som pekas ut som bakomliggande förklaring till lyftet.

– När coronaviruset började spridas i Sverige ökade efterfrågan på privata fordon kraftigt och detta kunde inte matchas av nybilshandeln som drabbades av stora leveransproblem när delar av Europa stängde ner. Att en begagnad bil är mer prisvärd än en ny tror jag också har gynnat andrahandsmarknaden, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Medan ägarbytena bland männen ökade med 0,6 procent var ökningen hos kvinnorna hela 4,9 procent.

– Kvinnor åker kollektivtrafik i högre utsträckning än män. När nu många svenskar förändrat sitt resande är det naturligt att den största ökningen av bilköp sker bland kvinnor, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Störst var ökningen för plug-in hybrider och elhybrider.

– Vi börjar se effekterna av att nyförsäljningen av miljöbilar tagit fart. Andrahandsmarknaden för plug-in hybrider och elbilar kommer växa enormt de närmaste åren. Detta är viktigt för att vi ska kunna fasa ut äldre koldioxidtunga fordon, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Försäljningsstatistik begbilsmarknaden 2020

Län20202019Förändring (%)
Stockholm246 016229 672+7,1
Uppsala47 94246 626+2,8
Södermanland45 56546 129-1,2
Östergötland62 94863 117-0,3
Jönköping52 47452 512-0,1
Kronoberg31 14831 493-1,1
Kalmar39 81439 583+0,6
Gotland9 2128 806+4,6
Blekinge23 10823 917-3,4
Skåne194 839187 919+3,7
Halland45 29844 623+1,5
Västra Götaland218 297216 345+0,9
Värmland47 06447 640-1,2
Örebro49 32549 083+0,5
Västmanland42 35541 964+0,9
Dalarna47 09446 957+0,3
Gävleborg44 21744 085+0,3
Västernorrland39 46538 845+1,6
Jämtland21 12720 865+1,3
Västerbotten37 03835 865+3,3
Norrbotten38 91338 599+0,8
Län saknas515448+21,5
Summa1 383 7741 355 093+2,2

Köp din kvdbil online

Senaste nytt