Klart: Lag på försäkring för elsparkcykel redan i år

Nu blir det krav på att ha försäkring för elsparkcyklar. Redan den 23 december träder nya lagen i kraft. 
– Nu inför vi en trafikförsäkringsplikt för elsparkcyklar, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Rapporterna om skaderisken för den åker elsparkscykel har duggat tätt. Nu har regeringen bestämt sig för att införa en lag som gör att det blir krav på trafikförsäkring för den som åker elsparkscykel. Det finns redan ett EU-direktiv som ställer krav på försäkring – det blir nu krav även i Sverige. På onsdagen klubbades lagen i riksdagen, endast Sverigedemokraterna röstade emot, uppger ViBilägare. De hävdar att en ansvarsförsäkring skulle räcka.

– Antalet skador med elsparkcyklar har ökat under de senaste åren och regeringen ser därför behovet att skärpa reglerna och främja en säkrare användning. Dessutom ska personer som färdas i trafiken inte riskera att stå utan ersättning, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Den nya lagen träder i kraft redan dagen före julafton och innebär att både elspark­cyklar och vissa andra eldrivna cyklar utan pedaler omfattas av kravet på trafikförsäkring. Personer som färdas i trafiken ska ha en heltäckande försäkring och inte riskera att stå utan ersättning. Ett nytt  Insolvensgarantisystem säkerställer att en person som skadats får ersättning även om hans eller hennes trafikförsäkringsgivare går i konkurs.

Fakta – Trafikförsäkringsplikt

Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring för motordrivna fordon. Försäkringen ger ersättning för skador som uppkommer i följd av trafik med ett sådant fordon. Det är fordonets ägare som ska teckna försäkringen.
Utöver de fordon som redan är motordrivna ska följande fordon anses som ett sådant fordon i försäkringssammanhang:
– ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning, om det är konstruerat för en hastighet som överstiger 20 km/h.
– ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning, om det är konstruerat för en hastighet som överstiger 14 km/h och har en nettovikt som överstiger 25 kg.
En elscooter, en elsparkcykel eller ett självbalanserande fordon kan vara ett sådant fordon.
Källa: Regeringen