Klart i dag: Så blir bensinen 2021 – skatten ska inte höjas

Annons

Regeringen fryser den ökade bensinskatten nästa år. 
I stället ska inblandningen av biodrivmedel i bensin öka nästan 50 procent nästa år. 
Ändringen kommer ändå leda till en höjning av bensinen och att Sverige kommer att få nya bensinen E10. 

Bränslebytet, eller reduktionsplikten, är ett av regeringens styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser och nå Sveriges klimatmål. Det handlar om en lag för att blanda in mer biobränslen i bensinen. Regeringen avser att fatta beslut om att förstärka bränslebytet genom successivt ökade reduktionsnivåer i reduktionsplikten fram till 2030.  Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Annons

Regeringen avser nu att fatta beslut om successivt ökade kvotnivåer i reduktionsplikten fram till 2030. Inriktningen är en linjär bana med indikativa nivåer för 2030 på 28 procent för bensin och 66 procent för diesel, med en kontrollstation 2022.

Från och med att lagstiftningen träder ikraft, tidigast 30 juni 2021, innebär det nästa år en reduktionsnivå på 6 % för bensin och 26% för diesel, att jämföra med de reduktionsnivåer på 4,2 procent för bensin och 21 procent för diesel som gäller 2020 och fram till den nya lagstiftningen träder ikraft. 

Annons

Preliminära beräkningar visar att de indikativa nivåerna förväntas bidra till minskade utsläpp om ca 6–7 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2030.

Biodrivmedel är än så länge dyrare än bensin och diesel. För att möta ökade drivmedelspriser till följd av den ökade inblandningen av 

biodrivmedel föreslås därför att BNP-indexeringen av bensin och diesel pausas fram till kontrollstationen för reduktionsplikten 2022. Detta innebär att energiskatten på bensin och diesel under 2021 och 2022 enbart räknas upp med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex (KPI). 

De förändrade reduktionsnivåerna för bensin och diesel samt en reduktionsplikt för flyget föreslås träda i kraft så tidigt som möjligt under 2021, och bedöms kunna träda i kraft tidigast 30 juni 2021. För bensin och diesel kommer 2020 års nivåer gälla under tiden 1 januari 2021 fram till dess att nya nivåer träder i kraft.

Bränslebranschen har tidigare varit mycket irriterad över att besked har dröjt. Så här kommenterar SPBI:s vd Johan G Andersson dagens beslut:

– Branschen välkomnar beskedet om en ambitiös reduktionsplikt som skapar förutsättningar för att investera i biodrivmedel. De nya nivåerna för 2021 är fortfarande gränsfall när det gäller framförhållning och planeringshorisont. En reduktionsplikt för flyget är också ett steg i rätt riktning, men också viktigt att resten av Europa följer efter.

Annons

Köp din bensin online

Senaste nytt

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *