Kaos runt indragna klimatbonusen – inget beslut från regeringen

Det råder kaos runt den indragna klimatbonusen, kan Carup avslöja. Över två månader efter det hastiga beslutet finns inte någon ny förordning från regeringen på plats. Och stora oklarheter med rutinerna gör att bonuspengarna riskerar att försenas kraftigt för 10 000-tals bilköpare. 
– Det finns fortfarande inte något formellt regeringsbeslut, min gissning är att det kommer vecka sex eller sju, säger Jonny Geidne, strateg hos Transportstyrelsen.

På kvällen den 7 november gick regeringen plötsligt och oväntat ut i ett pressmeddelande och meddelade att klimatbonusen skulle avskaffas för alla bilar redan dagen efter. Beslutet utlöste panik inom bilbranschen och 10 000-tals svenskar beställde en bil den 8 november för att hinna få bonusen på 50 000 kronor. 

Två månader efter regeringens hastiga pressmeddelande finns inget beslut, som måste införas retroaktivt.

Nu kan Carup avslöja att det fortfarande råder kaos och stora oklarheter hos Transportstyrelsen om den indragna klimatbonusen. Orsaken är att regeringen trots att det gått mer än två månader sedan pressmeddelandet skickades ut inte utfärdat någon ny förordning om vad som gäller.

– Arbetet påbörjades när beskedet hastigt kom. Innan vi  fullt ut kan svara på vad som är tillåtet eller möjligt i detta avseende behövs ett nytt regeringsbeslut gällande klimatbonusförordningen. Min gissning, i nuläget, är att ett sådant beslut kommer antingen i vecka 6 eller 7. Efter det kommer vi veta mer, säger Jonny Geidne. 

Den gamla förordningen som fortfarande gäller ger alla som köper elbil rätt att få 50 000 kronor i bidrag, men nu måste regeringen ändra sin förordning retroaktivt. Att ge en förordning retroaktiv verkan kan strida mot svenska författningslagar, så det råder fortfarande oklarheter kring införandet. 

Alla som fått en klimatbonusbil levererad efter 8 november kommer att behöva skicka in dokumentation på att de beställt bilen innan 8 november för att få sin klimatbonus. Men Transportstyrelsen har idag inga rutiner för hur det ska gå till, när det ska skickas in och exakt vilka papper som ska skickas in. Det råder mycket stora oklarheter kring hur det ska gå till. Redan nu är det 32 000 elbilar levererade från 8 november som står i kö för att få skicka i dokumentation, men inga rutiner finns på plats. 

– I vår värld måste vi kunna se att bilen är beställd, att det framgår tydligt och på ett bra sätt. Det kommer vara någon form av dokumentation från återförsäljaren. Det är alla bilar som tagits i trafik efter 8 november som behöver skicka in då de teoretiskt sett kan vara beställda efter 8 november, säger Jonny Geidne. 

Att begära in och gå igenom dokumentation för omkring 10 000 elbilar i månaden kommer orsaka ett enormt merjobb, och inga rutiner finns ännu hos Transportstyrelsen. Risken är nu stor att klimatbonuspengarna kommer att dröja väldigt länge för den som hann beställa en ny elbil innan den 9 november.

– Det är dina slutsatser om mer jobb och det får stå för dig, vi kommer att göra ett manuellt arbete. Det som står är att pengarna ska utbetalas tidigast om sex månader, det kan dröja längre, säger Jonny Geidne. 

Carup har sökt företrädare för miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari för en kommentar till kaoset runt klimatbonusen och förordningen om klimatbonusbilar.