Jättevinst för Volvo Cars – tror på höjda priser på elbilar

Volvo Cars ökade både försäljning och rörelsevinst rejält under andra kvartalet. Volvo tror nu att de kan göra tvärtemot Tesla – stå över priskriget och göra ännu högre vinst. 
– När vi går i andra halvan av 2023 kommer effekterna av ökade priser på elbilar av årsmodell 2024, uppger Volvo i sin kvartalsrapport. 

Volvo Cars presenterade en stark kvartalsrapport för perioden april-juni 2023. Omsättningen ökade till 102,2 miljarder kronor, en uppgång med 43 procent. Rörelsevinsten hängde med upp och blev 6,4 miljarder kronor, en ökning med 39 procent. Resultatet tyngs dock av satsningen på Polestar, och när de förlusterna räknats in blev rörelseresultatet fem miljarder kronor. Det är en halvering mot ifjol, men fanns stora engångsposter från Polestars börsnotering. Volvo Cars marginal blev 7,2 procent, eller 6,3 procent när innehavet i Polestar räknats in. 

Volvo Cars försäljning av elbilar har ökat med 178 procent hittills i år. Märkligt nog hoppas Volvo Cars på högre marginaler på elbilar, genom att höja priserna. Det innebär att Volvo Cars går åt motsatt riktning som resten av bilbranschen, där det råder stark prispress på elbilar. 

Volvo Cars vd Jim Rowan hoppas höjda priser på elbilar ska höja marginalen under resten av året.

– När företaget går in i andra halvåret 2023 kommer denna dynamik att förändras, eftersom det inte bara kommer att dra nytta av lägre litiumpriser, utan också får effekterna av ökad prissättning på årsmodell 2024 helelektriska bilar. Därför väntas marginalerna på helt eldrivna bilar förbättras under de kommande kvartalen, uppger Volvo i sin rapport. 

De två nylanserade elbilarna EX30 och EX90 har ännu inte börjat levereras. EX30 når de första kunderna i vinter, medan EX90 dröjer till slutet av 2024. EX30 får en bruttomarginal på 15-20 procent, vilket är i nivå med Tesla som hade en marginal på 18,2 procent i sin rapport. 
– När dessa nya bilar väl kommer ut på vägarna kommer de att ytterligare öka försäljningen av helt elbilar mot Volvo Cars ambitiösa mål att endast sälja helt elbilar till 2030, uppger Volvo Cars.