Förslaget klart: Så ska bensin- och dieselbilar förbjudas i Sverige

Nya bilar med förbränningsmotorer ska förbjudas i Sverige från 2030.
Senast 2040 ska fossil bensin och diesel vara utfasat. 

Övergången ska påskyndas genom högre bränslepriser och utbyggd laddinfrastruktur.
Det föreslår regeringen i en ny utredning som presenteras i dag. 

Stora förändringar krävs för att Sverige ska klara sin klimatmål inom transportområdet. Regeringens utredare Sven Hunhammar lägger i dag fram sin utredning ”I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040” om hur bilar med förbränningsmotorer och bensin och diesel kan fasas ut. 

– Utredningen föreslår att fossila drivmedel ska vara utfasade i Sverige senast 2040. En utfasning 2040 gör det lättare att nå målet om nettonollutsläpp i alla sektorer senast 2045 och gör Sverige till ett föregångsland. De stora förändringar som krävs bedöms inte hinna genomföras långt innan 2040, även om det vore önskvärt, skriver Sven Hunhammar i en debattartikel i DN.

Enligt utredningen är en snabb och omfattande elektrifiering lösningen. Då behöver användningen av förnybara drivmedel inte bli så mycket högre än i dag. 

– Utredningen föreslår därför att Sverige bör verka för EU-omfattande nollutsläppskrav för nya personbilar i förordningen om nya bilars koldioxid­utsläpp till 2030 eller så snart som möjligt därefter och senast 2035. Ett nollutsläppskrav innebär i praktiken att personbilar med förbrännings­motor fasas ut i nybilsförsäljningen i hela EU, skriver Hunhammar. 

I dagsläget strider ett svenskt förbud mot nya bensin- och dieseldrivna personbilar mot EU:s regelverk och är svårt att införa. Därför ska Sverige verka för att ett förbud från 2030 införs även på EU-nivå.

Utredningen vill också se ökade offentliga insatser för bättre laddinfrastruktur så att hindren för elektrifiering undanröjs. 

– Den snabba tekniska utvecklingen på elektrifieringsområdet, gör att utfasningen kan ske lättare än vad som bedömdes möjligt bara för några år sedan. 

Bilar med förbränningsmotorer kan komma att få finnas på vägarna även efter 2040, men ska då köras på förnyelsebara drivmedel. Räkna med betydligt högre priser. 

– Högre drivmedelspriser blir en viktig drivkraft både för elektrifiering, energi­effektivisering och minskad trafik. 

Köp din sven hunhammar online

Senaste nytt