Forskare: Partikelutsläpp från däck 1850 gånger värre än avgaser

Däcken på en bil släpper ut 1850 gånger mer partiklar än avgaserna. Det visar en ny forskningsrapport från Emssions Analytics. Allra värst är utsläppen från tunga elbilar som körs aggressivt. 

Trots att utsläppen av partiklar från motorerna på nya bilar minskat kraftigt finns det stora problem kvar, som inte försvinner med införandet av elbilar. En ny larmrapport från Emission Analytics visar att däcken släpper ut 1850 gånger fler partiklar än motorn under bilens livssyckel, något ViBilägare var först i Sverige att uppmärksamma.

Enligt Emissions Analytics kan elbilar vara värre än bilar med förbränningmotorer eftersom de väger mer och har högre vridmoment och därigenom sliter däcken mer. Forskningsinstitutet har nu gjort en studie över hur mycket partiklar som släpps ut från däcken under verklig körning och analyserat hundratals nya däck. Den viktigaste slutsatsen är att däcken släpper ut cirka 1850 gånger mer partiklar i genomsnitt än vad motorn gör under vanlig körning. Kör du aggressivt kan däckpartiklarna vara 3700 gånger fler än vad motorn släpper ut. 

Nya elbilar blir allt tyngre och får allt högre motoreffekt, och enligt forskarna kan det få partikelutsläppen från däcken att öka ytterligare. För att mäta utsläppen vägdes däcken på precisionsvågar och partiklarna samlades in bakom varje däck under verklig körning på riktiga vägar under minst 160 mil. 
14 olika däckmärken testades på en Mercedes C-klass. Däckutsläppen var värst i början när däcken var nya, för att sedan sjunka när däcket använts en tid. En ny bensinbil hade partikelutsläpp på 0,02 mg/km, ett helt nytt däck låg 3650 gånger över den siffran. Den som kör elbil med 500 kg extra batterivikt kan addera till partikelutsläpp som är nästan 400 gånger högre än verkliga avgasutsläpp, allt annat lika. Kör du försiktigt med elbilen kan skillnaden utebli. 

En viktig skillnad mellan utsläpp av partiklar från däck och avgasrör är att det mesta av däckutsläppen anses gå direkt till mark och vatten, medan det mesta av avgaserna löses upp i luften under en period och därför påverkar luftkvaliteten negativt. Emissions Analytics resultat visar att denna tes stämmer. Det är ändå 11 procent av däckutsläppen som är mindre än 2,5 mikron i diameter och blir luftburet. Det är fortfarande mer än 400 gånger högre än utsläppen från avgasröret.  
 
Däcken är vanligtvis gjorda av syntetiskt gummi från råolja, snarare än naturgummi. En kemisk analys av däckpartiklarna visar att det fanns hundratals olika föreningar i varje däck, varav en betydande andel var aromater, av vilka några är erkända cancerframkallande ämnen. Olika däck är olika giftiga.
 

MEST LÄSTA

Senaste nytt

Tester