Försäljningsras för elbilar efter nya skattehöjningen

Bilförsäljningen ökar kraftigt igen – men färre väljer elbilar. 
I januari tappade elbilarna 10 procent efter regeringens skattehöjning vid nyår. 
– 2021 riskerar att bli ett mycket ryckigt fordonsår, säger Jessica Alenius, vd för Bil Sweden.

Registreringarna av nya personbilar ökade i januari med 22,5 procent. Ökningen förklaras främst av låga registreringssiffror i januari 2020 efter ett rekordstarkt december, orsakat av fordonsskattehöjningen 1 januari 2020 när WLTP infördes i Bonus-malussystemet. 

– Den kraftiga ökningen av registreringarna av elbilar och laddhybrider i slutet av förra året medförde att de laddbara bilarnas andel blev drygt 49 procent av nyregistreringarna i december. Andelen laddbara bilar har dock dämpats i januari och stannade på 33,5 procent jämfört med 30,7 procent ifjol. Den stora osäkerheten kring styrmedelsförändringarna i år i form av bland annat Bonus-malus och höjd förmånsskatt har starkt bidragit till att andelen laddbara bilar bromsar in efter den starka uppgången i december, fortsätter Jessica Alenius. 

Under januari var bensinbilarna åter fler än både laddhybriderna och elbilarna tillsammans, och dieselbilarna nära tre gånger fler än elbilarna. Från att elbilar tidigare ökat kraftigt minskade försäljningen i januari. Totalt blev det 1106 nya elbilar i januari i år mot 1225 i januari förra året. Vid nyår tog regeringen bort miljöbilsrabatten på förmånsvärdet, vilket gör att elbilar fick en skattehöjning på 450 kr som förmånsbilar.

– Med årets alla styrmedelsförändringar riskerar vi dock att bromsa denna positiva utvecklingstakt, vilket försämrar möjligheterna att nå klimatmålen, säger Jessica Alenius.

Köp din elbilar online

Senaste nytt