EU kan stoppa senare däckbyte: ”Lagen helt tokig”

Reglerna för däckbyte väcker starka reaktioner efter förra veckans trafikkaos. Det har gått 14 år sedan dubbdäck förbjöds sista två veckorna i april av miljöskäl. Nu ryter även däckfirmor till för att få en snabb förändring av lagen. Men en förändring kan stoppas av EU:s luftkvalitetsdirektiv.
– Som den är nu är lagen helt tokig, säger Ulf Nordgren, platschef på en däckverkstad i Borås till Sveriges Radio. 

Infrastrukturminister Andreas Carlsson vill förändra reglerna för att köra med dubbdäck under april månad. Bilister ska enligt ministern kunna köra med dubbdäck ända fram till sista april utan att få böter. Idag måste dubbdäcken plockas av bilen senast 15 april om det är barmark. Redan i höstas fick Transportstyrelsen uppdraget att se över reglerna för dubbdäcken. Vad som inte framkom på ministerns presskonferens är att EU:s miljöregler kan stoppa en regeländring.

Den nya lagen med två veckors kortare tid med dubbäck infördes redan 2010. Orsakaen var att Transportstyrelsen ändrade föreskrifterna om dubbdäck av miljöskäl. Myndigheten kom fram till att dubbäcken rev upp för mycket partiklar från vägarna när det ändå var barmark i stora delar Sverige, vilket gjorde att Sverige kunde bryta mot EU:s luftkvalitetsdirektiv. Resultatet var ett förbud mot dubbdäck efter 16 april. 14 år senare har många kommit fram till att beslutet inte var särskilt genomtänkt och att det får flera negativa konsekvenser. 

Infrastrukturminister Andreas Carlsson vill ändra reglera för dubbdäck i april, men en ändring kan stoppas av EU:s luftkvalitetsdirektiv.

Reglerna gör också att det blir enorm stress för Sveriges däckverkstäder, när alla som har dubbdäck måste ha bytt före den 15:e april. 
– Som den är nu är lagen helt tokig. De två veckorna blir lite tuffa, det går inte att hinna med det helt enkelt, särskilt inte om det kommer ett snöfall som nu. Man har bara de här två veckorna så man försöker skynda på så att man får av dubbdäcken den 15:e april och då blir det besvärligt i trafiken, säger Ulf Nordegren, platschef för en däckverkstad i Borås, till Sveriges Radio.

Verkstadschefen säger sig ha väntat på en förändring ända sedan de nya reglerna infördes 2010. Transportstyrelsen nya utredning om dubbdäcen ska vara klar 16 augusti i år, sedan ska den remitteras innan ett beslut om att ändra författningen där dubbdäcksförbudet regleras. I uppdraget ligger att utreda olika tider för dubbdäck i olika delar av Sverige.

Transportstyrelsen måste också ta hänsyn till miljön och EU:s luftkvalitetsdirektiv i sin utredning. Dubbdäck river upp partiklar och gör att luften på vissa svenska stadsgator inte klarar luftkvalitetsdirektivet. Det är denna regel som lett till dubbdäcksförbud på gator i flera svenska städer. Så det är långt ifrån självklart att reglerna kan rivas upp. Om en eventuell förändring hinner träda i kraft till 2025 är idag osäkert.

– Att begränsa användningen av dubbdäck när det inte råder vinterväglag är viktigt för att inte orsaka slitage på vägbanan och högre halter av partiklar PM10. Höga halter av partiklar har en stor påverkan på människors hälsa. Det finns också gränsvärden för förekomst av sådana partiklar i EU:s luftkvalitetsdirektiv som Sverige är bundet av, skriver regeringen i sina instruktioner till Transportstyrelsen.
LÄS MER:


MEST LÄSTA

Senaste nytt

Tester