EU förbjuder försäljningen av alla bilar med förbränningsmotor år 2035

Nu är det i princip klart. EU kommer att förbjuder försäljningen av bilar med förbränningsmotorer från 2035. Då ska alla bilar gå på el. Det betyder att Sverige strategi med reduktionsplikt är en återvändsgränd. 

Under onsdagen klubbade Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet igenom de nya reglerna om att biltillverkarna ska ha nollutsläpp från och med 2035. Nu återstår för EU-parlamentet att ta det formella beslutet. Samtidigt som de beslutade om ett förbud avvisade utskottet ett förslag om att sänka utsläppen med 55 procent till 2030.

EU röstade dessutom nej till att biobränslen och syntetiska bränslen får sänkas som nollutsläpp. Det betyder att Sveriges strategi med reduktionsplikten av allt att döma är en återvändsgränd. Enligt EU:s beräkningar ska hela fordonsflottan i Europa vara utsläppsfria till 2050. 

EU vill också ha en lag om att alla europiska länder måste ha offentliga laddplatser längs med vägarna.

MEST LÄSTA

[wpp limit=5 range='last7days' order_by='views' thumbnail_width=120 thumbnail_height=120 stats_date=1 stats_date_format='j F Y, H:i' post_html='
  • {thumb}

    {text_title}


    {date}
  • ']

    Senaste nytt

    Tester