Jättefynd av metaller till elbilar i Kiruna: ”Europas största”

LKAB har gjort en enorm fyndighet av jordartsmetaller för elbilsbatterier och elmotorer i Kiruna. Det är den största enda fyndigheten i sitt slag i Europa och kan bli mycket viktig för Sverige. 
– Det här är goda nyheter inte bara för LKAB, regionen och för svenskarna utan även för Europa och för klimatet, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

En enorm fyndighet av sällsynta jordartsmetaller tillkännagavs idag på en presskonferens med LKAB och klimatminister Ebba Busch. Mineraltillgångarna är på mer än en miljon ton och den största kända fyndigheten i Europa. 
– Det är den största kända fyndigheten av sällsynta jordartsmetaller i vår del av världen och skulle kunna bli en betydande byggsten för att få fram de kritiska råmaterial som är helt avgörande för att möjliggöra den gröna omställningen. Vi står inför ett utbudsproblem. Utan gruvor, inga elbilar, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

Europa saknar idag helt brytning av sällsynta jordartsmetaller, samtidigt som efterfrågan bedöms öka kraftigt till följd av elektrifieringen. Det kan leda till stora brister och beroende av bland annat Kina. Efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller till bland annat elbilar och vindkraftverk spås öka mer än fem gånger bara fram till 2030. 

– Elektrifieringen, EU:s självförsörjning av mineraler och metaller och oberoende av Ryssland och Kina börjar i gruvan. Vi måste stärka de industriella värdekedjorna i Europa och skapa reella möjligheter för elektrifieringen av våra samhällen. Politiken måste ge industrin förutsättningar att ställa om mot en grön och fossilfri produktion. Här kan svensk gruvindustri spela en avgörande roll. Behovet av mineraler för att genomföra omställningen är stor, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Det enorma mineralområdet i den så kallade Per Geijer-fyndigheten i Kiruna.

Det kan dock ta tid att påbörja brytningen i fyndigheten som kallas för Per Geijer-fyndigheten. Planen är att kunna lämna in en ansökan om bearbetningskoncession under 2023. LKAB har redan börjat förbereda en flera kilometer lång ort på cirka 700 meters djup från den befintliga Kirunagruvan mot den nya fyndigheten för att komma åt att undersöka den på djupet och i detalj.

– Vi har inte sett slutet på fyndigheten. Vi investerar stort för att komma vidare och räknar med att behöva ett antal år för att undersöka fyndigheten ytterligare för att skapa förutsättningar för att lönsamt och hållbart bryta den. Vi är ödmjuka inför de utmaningar kring markanvändning och påverkan som finns för att utveckla detta till en gruva och som kommer behöva analyseras för att se hur man kan undvika, minimera och kompensera för det. Först därefter kan det bli aktuellt att gå vidare med en miljöprövningsansökan och att söka tillstånd, säger Jan Moström.

Brytningen kommer att kunna starta först om cirka 10 år.

– Om vi tittar på hur det har fungerat i andra tillståndsprocesser inom vår industri, så dröjer det minst 10–15 år innan vi skulle kunna ha faktiskt brytning igång och därmed råvaror på marknaden som behövs för att ta våra samhällen bort från fossila bränslen. Och då talar vi om Kiruna, där LKAB brutit malm i mer än 130 år. Här är kommissionens fokus på frågan avgörande, att säkra tillgång till kritiska material, och den Critical Raw Materials Act som EU-kommissionen nu arbetar fram. Vi behöver förändra tillståndsprocesserna för att säkra ökad brytning av den här typen av råvaror i Europa. Tillgången är idag en avgörande riskfaktor för såväl europeisk industris konkurrenskraft som klimatomställningen, säger Jan Moström.