Efter dödsolyckorna med unga: Kräver stopp för nya A-traktorer

Dödsolyckorna med A-traktor är tragedier som har kostat flera unga livet. Nu kräver många strängare regler för A-traktorer. 
– Det är uppenbart att dagens regelverk utsätter ungdomar för livsfara, säger Tony Gunnarsson, på Riksförbundet M Sverige.

Efter att de nya reglerna infördes år 2020 har antalet a-traktorer ökat kraftigt. Antalet fordon har dubblerats på bara 2,5 år. Nu är det enkelt att bygga om en vanlig personbil till A-traktor med hjälp  av strypning. 

Men lika enkelt som att strypa den är det att trimma den, till att gå lika fort som en personbil. Manipulerade a-traktorer har på senare tid varit inblandade i allvarliga trafikolyckor. Flera unga har fått sätta livet till, även om det är oklart om bilarna varit trimmade i de aktuella fallen.

Nu kräver M Sverige att möjligheten att bygga om personbilar till a-traktorer bör pausas tills Transportstyrelsen upprättat ett regelverk som inte gör det så lätt att fuska och köra för fort med en a-traktor.

– Stat och myndigheter måste ha ett mer omfattande ansvar när det gäller våra unga. I detta fall måste reglerna skyndsamt ändras. Det är uppenbart att dagens regelverk utsätter ungdomar för livsfara, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Transportstyrelsen utreder just nu hur de framtida reglerna för A-traktorer ska vara utformade.  Senast 1 november ska uppdraget redovisas. M Sverige vill att myndigheten agerar mot fusket, inför bälteskrav för alla åkande och ser över om a-traktorernas maxhastighet kan höjas till 45 kilometer i timmen. Hastighetsbegränsningar på 30 kilometer i timmen stoppar upp trafiken, stressar a-traktorförarna och ökar risken för upphinnandeolyckor.

– 45 kilometer i timmen kan vara en rimlig hastighet, vilken även gäller för exempelvis mopedbilar. Det kan också medverka till att färre försöker fuska om traktorn kan hålla jämn takt med vännerna som kör moped klass 1 eller mopedbil, Tony Gunnarsson.

A-traktorn innebär många fördelar i vardagen och är i många fall den första erfarenheten av individuell mobilitet. Den kan innebära en stor frihetskänsla för många ungdomar, särskilt i ett glest befolkat land som Sverige.

– Om en a-traktor framförs på ett säkert sätt är den en frihetsmaskin som ökar möjligheten att ta sig till fritidsaktiviteter och extrajobb. Men med tanke på de många allvarliga olyckorna den senaste tiden krävs nu omedelbara åtgärder. Vi vill se att a-traktorerna kompletteras med system som gör det fysiskt omöjligt för dem att hålla en högre fart än vad som är lagligt, säger Tony Gunnarsson.