”Därför kan bränslet stiga till 40 kr litern”

En ny EU-avgift kommer att höja priset på bensin och diesel i Sverige. Regeringen har bekräftat att de nya avgifterna för utsläppsrätter i ETS2 ska införas från 2027. Nu varnar opinionsbildare för att effekterna kan bli stora.
– Vi har haft möten med företrädare inom bränslebranschen som tror att bränslepriset kan öka till uppemot 40 kronor per liter, säger Peder Blohm Bokenhielm, talesperson för Bränsleupproret. 

Vid nyår sänktes reduktionsplikten i Sverige till EU:s miniminivå på sex procent. Effekten blev att dieselpriset sänktes med drygt fyra kronor vid pump. Riksrevisionen har slagit fast att reduktionsplikten var ogenomförbar, men kritikerna anför att Sverige nu inte kan nå sina klimatmål. De 562 000 medlemmarna i Bränsleupproret är dock nöjda, det folkliga upproret har länge försökt stoppa den kostsamma inblandningen av biobränsle. 

– Redan 2019 gick vi ut och varnade för reduktionsplikten och hur den skulle slå mot de svenska bränslepriserna. Då var det ingen som trodde på oss när vi sa att det kunde bli priser uppemot 30 kronor. Nu har Sverige anpassat sin nivå till omvärlden, mycket tack vare vårt opinionsarbete med nästan 600 000 medlemmar på Facebook, säger Peder Blohm Bokenhielm. 

Men nu mullrar det i leden igen i den stora gräsrotsrörelsen. Glädjen över de sänkta bränslepriserna kan bli relativt kortvarig. På grund av en okänd EU-regel som ska införas i Sverige från 2027. Sverige ska införa EU:s nya utsläppshandelssystem ETS 2 om mindre än tre år, 2027. Systemet kommer att betyda att bilister, åkerier, bostäder och andra sektorer kommer att få betala utsläppsavgifter som läggs ovanpå bränslepriserna. Pengarna ska gå till en stor klimatfond i EU. 

– Införandet av ett nytt utsläppshandelssystem för vägtransporter, bostäder och vissa andra utsläpp (EU ETS 2) innebär att EU kommer ha gemensam prissättning i sektorer där utsläppsminskningarna på många håll i unionen varit otillräckliga, uppger Regeringen i sin klimatplan

Hittills har det varit väldigt tyst om effekterna av ETS2 för vanliga konsumenter. Och det är än så länge outrett vilka de exakt ekonomiska konsekvenserna blir. Bränsleupproret går nu ut och varnar för att effekten på bränslepriserna kan bli långt större på grund av ETS2 än för reduktionsplikten. I Frankrike har Gula Västarna redan protesterat mot effekterna av ETS2.

– Nu ser vi att ETS2 ser ut att bli ett ännu större hot mot rimliga bränslepriser som gör att svenska folket har råd att köra bil och upprätthålla en vettig levnadsstandard. Vi har haft möten med företrädare inom bränslebranschen som tror att priset kan hamna på uppemot 40 kronor per liter 2027-2028 när EU har infört systemet med utsläppsrätter i ETS2, säger Bränsleupprorets talesperson Peder Blohm Bokenhielm. 

Exakt hur mycket priset på bensin och diesel kommer att höjas på grund av systemet med utsläppsrätter i ETS2 vet dock ingen säkert. Tyska tankesmedjan Agora Energiewende uppger i en analys att höjningen blir 4,50 kronor per liter. En tidigare utredning från svenska Naturvårdsverket 2022 visar att utsläppsavgifter kan höja bensinpriset med 1,90 kronor per liter och dieselpriset med 1,24 kronor per liter. 
LÄS MER:

MEST LÄSTA

Senaste nytt

Tester