Chockhöjd styrränta – nu blir privatleasing och billån dyrare

Dagens chockhöjning av räntan kan innebära en smäll för den som privatleasar eller har billån. En dyrare bil kan bli 500-1000 kronor dyrare per månad, beroende på finansieringsform – men det är inte säkert att räntehöjningen slår igenom fullt ut på bilfinansiering. 

Redan tidigare har månadskostnaden för vissa bilmodeller som privatleasas höjts kraftigt, medan vissa bilföretag valt att inte ta ut kostnaden på kunderna ännu. Under inledningen av året gick Riksbankens styrränta från 0 procent till 0,75 procent. Under tisdagen höjdes styrräntan med en hel procentenhet till 1,75 procent. 
LÄS MER: Chockhöjd privatleasing på nya bilar – så mycket dyrare är det nu

Räntehöjningen kommer snabbt att få genomslag både för de som äger sin bil och har billån och för många som privatleasar bilen. Bilägare har redan tidigare rapporterat om höjningar på 300-800 kronor per månad av privatleasingavgiften. 

De flesta privatleasingavtal innehåller en klausul som ger leasinggivaren rätt att höja avgiften om marknadsräntan går upp. 

Till exempel har Volkswagen Finans basränta som påverkar privatleasingkostnaden gått upp från 0,55 procent vid nyår till 1,97 procent i augusti för att sedan sänkas till 1,27 procent. Kunder fick först en rejäl höjning av leasingfakturor och sedan en sänkning. Vad som händer efter Riksbankens nya höjning är oklart. 

Även den som köper en helt ny bil kan förvänta sig privatleasingkostnad på grund av höjd ränta och höjda bilpriser. En tidigare jämförelse som Teknikens Värld har gjort visar att det varit billigare att äga bilen själv de senaste åren, på grund av att värdet på bilar gått upp kraftigt. 

Även billån påverkas av det höjda ränteläget. Sveriges största begagnathandlare Riddermark ligger redan innan höjningen på 6,95 procent i listränta på sina billån. Volvo Car Retail som ägs av Volvo Cars tar ut 6,45 procent på sina billån på begagnade bilar innan höjningen slagit igenom. Räntehöjningen kan göra att en bil för 500 000 kronor blir cirka 500 kronor dyrare varje månad för den som köpt med billån.

Volkswagen: Många faktorer som påverkar kostnaden för privatleasing

– Det är svårt att lämna en prognos över hur privatleasingens prisutveckling kommer att se ut över tid. Priset man betalar för en privatleasad bil baseras på en rad komponenter där bland annat inköpspriset av bilen har en stor betydelse. Inköpspriset påverkas i sin tur av tillgången på olika tillverkningskomponenter, energikostnader, transportkostnader samt vilken utveckling vi ser när det gäller klimatbonus etc, säger Volkswagens informationschef Marcus Thomasfolk till Carup.

Även andrahandsvärdet på bilen har stor betydelse.
– Utöver inköpspriset på bilen så är även det förväntade marknadspriset på bilen vid avyttringstillfället av stor betydelse. Räntan är alltså bara en liten del av hur priset beräknas. Allt detta sammantaget tar vi hänsyn till när priset på en privatleasing sätts. Det är också därför det kan variera över tid, säger Marcus Thomasfolk.

Det är inte givet att räntehöjningen från Riksbanken slår igenom fullt, det som styr är en marknadsränta som heter STIBOR 90. Därför har räntan både höjts och sänkts under sommaren.
– Månadskostnaden för ett ingånget privatleasingavtal kan förändras för de avtal som löper med rörlig ränta. Det är Volkswagen Finans basränta som reglerar om månadskostnaden förändras. Volkswagen Finans basränta reflekterar deras kostnader för upplåning och baseras på STIBOR 90 samt deras refinansieringskostnader. Det är också därför VWFS basränta sänktes den 1 september 2022, säger Marcus Thomasfolk.