CarUp avslöjar: Bilar med körförbud blir lagliga – tillåtet att strunta i bilbesiktningen i sommar

En ny och okänd EU-regel gör att du kan köra vidare med din bil i sju månader utan att besiktiga den. Om din bil skulle ha besiktigats i augusti kan du köra vidare ända till sista mars. 
Carup.se kan också avslöja att bilar som fått körförbud nu blivit lagliga att köra med igen. 
– Det här har kommit väldigt hastigt och forcerats fram, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen till Carup.se

EU har fattat beslut om en förordning som innebär tillfälliga lättnader och undantag från regler inom bil- transportområdet. Bland annat ger det förlängd inställelsetid för kontrollbesiktning och förlängd giltighetstid för ett körkort. Förordningen börjar gälla den 4 juni.

Den pågående pandemin har långtgående påverkan på transportområdet. Nu agerar EU och inför tillfälliga lättnader och undantag inom ett flertal områden. Syftet är att mildra covid-19-pandemins effekter på transportområdet och att säkerställa att nödvändiga transporter kan fortgå, uppger Transportstyrelsen.

– Det har kommit fort, det har skett betydligt hastigare än normalt, det har tagits fram väldigt forcerat, säger Mikael Andersson.

CarUp.se kan avslöja att en av följderna med den nya EU-regeln är att bilar som fått körförbud från februari och framåt på grund av utebliven kontrollbesiktning nu blir lagliga att köra.
 – Ja det är korrekt. Körförbudet har hävts i dag den 4 juni. Bilar som däremot har underkänts och fått körförbud blir däremot inte lagliga, bekräftar Mikael Andersson på Transportstyrelsen.

LÄS MER: CHOCKEN – 38 ÅR GAMMAL VETERAN-MERCA RENARE ÄN NY VOLVO-DIESEL

Så påverkas du av de nya reglerna:

  • Förlängd inställelsetid för kontrollbesiktning
    Inställelsetiden förlängs med sju månader för de fordon som senast skulle ha besiktats under perioden den 1 februari 2020 till och med den 31 augusti 2020. Det betyder att du kan köra sju månader extra med din bil utan att besikta den, om den skulle ha besiktigats nu i sommar. Det betyder också att en bil som fått körförbud på grund av missad kontrollbesiktning nu blir laglig att köra vidare med i sju månader från när besiktningen gick ut. I klartext behöver du alltså inte besiktiga bilen i sommar om den skulle ha varit inne före 31 augusti.

  • Förlängd giltighetstid för körkortet som behörighetshandling
    Även de som har ett utgående körkort kan köra vidare. Giltighetstiden förlängs med sju månader för de körkort som annars skulle upphöra att gälla under perioden den 1 februari 2020 till och med den 31 augusti 2020. Observera att förlängningen avser körkortet som behörighetshandling och intesom id-handling om ordinarie giltighetstid har gått ut.

– Den tillfälliga ändringen är tänkt att underlätta för dem som på grund av den rådande pandemin får svårt att besikta sitt fordon eller förnya sitt körkort i tid. Det är dock svårt att bedöma hur många som kan vara i behov av förlängningen. Många kan ju besikta ett fordon eller förnya sitt körkort som vanligt, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.

Eftersom ändringarna införts med mycket kort framförhållning visas besiktningsinformationen i nuläget i system och e-tjänster enligt de gamla reglerna. Transportstyrelsen har påbörjat ett arbete med att se över hur uppgifterna ska anpassas till de tillfälliga lättnaderna.

– Vägtrafikregistret visar i dagsläget inaktuell information, körförbud trots att ett fordon nu fått förlängd inställelsetid. Vi kommer därför gå ut med förtydligande information om vad som gäller. Mitt råd är att hålla sig uppdaterad genom att regelbundet besöka vår webbplats, säger Mikael Andersson.

Här finns Transportstyrelsens officiella information.

Köp din bilprovning online

Senaste nytt