BMW fällda för sin Greta-annons: ”Vilseledande marknadsföring”

BMW fälls för vilseledande marknadsföring med sin uppmärksammade Greta-annons. 
Reklamombudsmannen finner att BMW inte kan styrka påståendet att de är ”världens bästa bilmärke för klimatet”. 
– Jag är tyvärr van att se hur företag runt om i världen utnyttjar mitt namn, sade Greta Thunberg i samband med anmälan.

Den 6 december tog Greta Thunberg över som chefredaktör för Dagens Nyheter för en dag. Tidningen bestod den dagen till stor del av fakta om klimatkrisen.

En av tidningens annonser väckte starka reaktioner. Biltillverkaren BMW hade travesterat Greta Thunbergs världsberömda Skolstrejk för klimatet-plakat och bytt ut texten till: ”Världens bästa bilmärke för klimatet”.

Många anmälningar kom in mot BMW, både till Konsumentverket och Reklamombudsmannen. De sju bilföretag som ingår i klimatmätningarna var endast Honda, Hyundai, Mazda, BMW, GM, Peugeot och Mahindra. De som anmälde BMW hävdade att företaget försökte vilseleda och ägna sig åt greenwashing.

Greta Thunberg själv sade sig ha gapskrattat när hon fick se annonsen i förväg. 
– Jag är tyvärr van att se hur företag runt om i världen utnyttjar mitt namn. Jag tänkte att om Dagens Nyheter och BMW vill ha med den här annonsen, så okej. Jag kan inte tänka mig ett bättre sätt att illustrera hållbarhetskrisen än så, sade Greta Thunberg till Dagens ETC.

BMW i Tyskland bekräftar indirekt att alla bilföretag inte deltar i mätningen, och såg inget fel med påståendet.

– Ur vår synvinkel är det definitivt korrekt att säga att BMW-gruppen är listad som världens mest hållbara bilföretag. Så vitt vi vet är varje bilföretag fria att delta i Dow Jones hållbarhetsindex. Om några av dem inte behöver du be dem om deras skäl, säger Kai Zöberlein, presskontakt vid BMW Group i Tyskland.

Reklamombudsmannen tyckte dock annorlunda än BMW:s representanter.  

– Världens bästa bilmärke för klimatet” ett allmänt och ospecifikt påstående som inte kvalificeras genom texten ”BMW är världens mest hållbara biltillverkare enligt Dow Jones Sustainability Index 2020” på ett sätt som påverkar hur långtgående påståendet uppfattas av en genomsnittskonsument. Nämnden finner mot den bakgrunden att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att BMW är världens bästa bilmärke för klimatet jämfört med alla andra tillverkare av personbilar. Det är därmed detta som ska styrkas av annonsören, skriver RO.

– Nämnden konstaterar att det inte framgår av annonsörens yttrande vilka biltillverkare som ingår i Dow JonesSustainability Index 2020. Nämnden finner redan mot den bakgrunden att hänvisningen till förstaplatsen i Dow Jones Sustainability Index 2020 i annonsörens yttrande inte styrker att BMW är världens bästa bilmärke för klimatet jämfört med alla andra tillverkare av personbilar. Nämnden finner inte heller att annonsören presenterat några andra uppgifter som styrker att så är fallet. Reklamen innehåller därför ett vilseledande miljöpåstående och strider därmed mot artiklarna 5, D1 och D3 i ICC:s regler, anför RO.

Den aktuellla reklamen var producerad av Initiativ Nya Grey Ogilvy INGO AB.

Senaste nytt