Bilfartyg med 1000-tals nya Porsche och VW brinner – övergavs av besättningen

Ett stort bilfartyg med nya Porschar och Volkswagen brinner på Atlanten. Bestättningen har övergett det brinnande fartyget i livbåtar. Fartyget som är lastat med 1000-tals nya bilar driver nu på havet. 

Enligt Washington Post och nyhetsbyrån AP började branden på ett av lastdäcken på bilfartyget Felicity Ace. Fartyget skickade ut en nödsignal och förklarades vara utan befäl. De 22 bestänningsmedlemmarna flydde via livbåtar och ska ha tagits om hand.

Portugals flotta upper att en av dess patrullbåtar och fyra handelsfartyg hjälpte till med räddningsaktionen. Det portugisiska flygvapnet deltog också i operationen. Den brinnande båten driver nu vind för våg på Atlanten utanför Portugal. 

Felicity Ace avgick från hamnen i tyska Emden den 10 februari och båten är fullastad med nytillverkade bilar från Porsche, Volkswagen och andra märken från den stora VW-koncernen. Fartyget skulle ha anlöpt Davisvill i Rhode Island, USA den 23 april.

Bilfartyget är byggt år 2005 och är cirka 200 meter långt och kan lasta 17 738 ton. Den har en kapacitet på 4000 bilar. Enligt flera av varandra oberoende uppgifter var färgan lastad med bilar från Porsche och Volkswagen när branden bröt ut. Vissa Porschekunder har redan blivit underrättade om att deras bilar befinner sig på det brinnande fartyget. 

– Våra omedelbara tankar går till de 22 besättningsmedlemmarna på handelsfartyget ’Felicity Ace’, som alla är säkra, så vitt vi vet, eftersom de räddades av den portugisiska flottan efter att ha rapporterat en brand ombord. Vi tror att några av våra bilar är last ombord. Det finns inga ytterligare detaljer om de specifika bilar som påverkas just nu – vi arbetar med rederierna och kommer att dela mer information i sinom tid, uppger Porsche i ett uttalande till The Drive.

Porsches meddelande till kunder som väntar på bilar.

Även Volkswagen bekräftar att de har bilar ombord på det brinnande bilfartyget.
– Vi är medvetna om en incident idag som involverade ett lastfartyg som transporterar Volkswagen Groups fordon över Atlanten. Vi har för närvarande inte hittat några skador. Vi samarbetar med lokala myndigheter och rederier undersöker orsaken till olyckan, uppger bolaget.