Superexperten: Så ska du blinka i rondeller

Hur bilister blinkar i cirkulationsplatser orsakar stor irritation och förvirring. Varannan struntar i att blinka vid utfart och bryter mot lagen. Vissa blinkar vänster, trots att det inte är lag. 
– Blinka bara vänster under vissa förutsättningar, annars riskerar du att skapa förvirring, säger Jeanette Jedbäck Hindenburg, rektor för trafiklärarutbildningen.

Många trafikanter vet inte hur man ska blinka vid vänstersväng i en rondell, och det finns inget lagkrav. Carup har konsulterat körskoleexperten Jeanette Jedbäck Hindenburg. Hon är rektor på trafiklärarutbildningen i Stockholm och tidigare ordförande för Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Hon är också ett välkänt namn från både tv och radio. 
– Förr såg man cirkulationsplatsen som en korsning, därför blinkade man vid en vänstersväng, säger Jeanette Jedbäck Hindenburg. 

En enkelriktad väg

Men numera anses cirkulationsplatsen vara en enkelriktad väg, och det finns inget lagkrav på att blinka vänster. 
– En bra sammanfattning är att de som tog körkort före millenieskiftet har kvar den gamla synen, medan de yngre har fått lära sig det senare, säger Jeanette Jedbäck Hindenburg. 

Då ska du blinka vänster

Cirkulationsplatserna kom till Sverige i början av 1950-talet. Under 1990-talet byggdes systemet ut. Då såg man det som en moderniserad korsning och den generationen har tagit med sig den uppfattningen. Enligt Jeanette Jedbäck Hindenburg finns det tillfällen då det är bra och motiverat att blinka vänster i rondellen.

– Om det är en liten rondell kan den mer liknas vid en korsning. Då kan det vara bra att blinka vänster vid vänstersväng. Tecknet är för att informera andra, du vet ju själv var du är på väg. Men om du kommer till en större rondell, som den på Brommaplan i Stockholm, då blir det förvirrande om du blinkar vänster. En viktig sak är att gå tillbaka till trafikens grundregel att visa omsorg om varandra, säger Jeanette. 

När det kommer till regelverket är det lika enkelt som komplicerat.
– Det finns tyvärr många motstridiga uppgifter i hur man ska köra i en cirkulationsplats. Trafikverket skriver kanske en sak, medan man får lära sig något annat på körkortsutbildningen, säger hon.
– I trafikförordningen (1998 1275 kapitel 3 paragraf 13) är det enda som står kring körning i cirkulationsplatser att man ska färdas motsols och att andra trafikanter får passeras på höger sida, säger hon.

Det ger upphov till en hel del oklarheter. Många har svårt att tolka den luddiga lagtexten som i sin enkelhet blir komplicerad.
– Om jag hade fått bestämma hade vi haft ett större regelverk. Nu råder det lite av djungelns lag vid rondellkörning, säger Jeanette.

Håll uppsikt och ge tecken

Väl inne i rondellen måste bilisten anpassa sig efter situationen. Det finns enkla grundregler. Man håller uppsikt och ger tecken vid byte av körfält och underlättar för andra bilister att göra detsamma. Dessutom ska du alltid blinka höger när du ska lämna cirkulationsplatsen.
– Det kan finnas pilar i vägen eller skyltning i luften ovanför dig när du kör in i cirkulationsplatsen. Men så fort du är där inne upphör de att gälla, säger hon. 

Jeanette är i grunden körlärare. Och det här med rondellkörning är den svåraste biten under körkortsutbildningen.
– Det är så förvirrande för många att i körkortsutbildningen måste vi lägga det sist, annars riskerar hela utbildningen att handla om det här, säger hon. 

Vi frågar henne om de vanligaste misstagen bilister gör i rondeller. Då lyfter Jeanette fram en sak som är övergripande för alla moment inne i cirkulationsplatsen.
– Det finns ett avgörande misstag som många gör och det är att de inte har tillräckligt med uppsikt. Om man bara ser sig för kommer det inte att hända så mycket olyckor, säger hon.

Jeanette förtydligar att det egentligen inte heter rondellkörning.
– Jag säger också så, men rondellen är det runda i mitten. Körbanan är egentligen en cirkulationsplats, förklarar hon.

Den första cirkulationsplatsen i världen byggdes i Letchworth i Storbritannien 1909, men den hade funnits på ritning sedan några år i Paris. I Sverige dök de första cirkulationsplatserna upp i början av 1950-talet, men fick precis som i USA sitt egentliga genomslag under 1990-talet. Den stad i Sverige som har flest cirkulationsplatser är Eskilstuna. 

Misstagen i cirkulationsplatser som irriterar bilister mest: 

  1. Ingen användning av blinkers: 79 procent
  2. Felaktig användning av blinkers: 52 procent
  3. Körning i fel fil: 42 procent
  4. För hög hastighet: 23 procent
  5. För låg hastighet: 14 procent

Källa: Sifo

Här är fem riktlinjer att ta hänsyn till: 

1. Lämna företräde. Du har väjningsplikt mot fordon som är inne i rondellen. Du ska köra motsols där inne. (ett problem är bilar som kommer med mycket hög fart mot väjningsplikten)

2. Så ska du blinka: finns inget kvar på att blinka när du kör in i rondellen, men när du byter körfält eller kör ut från rondellen ska du blinka höger, vänsterblinkning kan vara bra för att visa andra bilister om rondellen inte är för stor. 

3. Välj körfält: välj det körfält som passar bäst för din fortsatta resa, det finns en grundmall, men olika situationer kan göra att du måste anpassa dig efter trafikläget.

4. Byta körfält: du får endast byta körfält om det är utan risk för andra trafikanter, om du ser att någon är på väg att byta körfält ska du underlätta för denne. 

5. Lämna rondellen: helst ska du lämna rondellen genom höger körfält, men om du gör det från vänster var mycket uppmärksam på andra trafikanter. Börja blinka i god tid, men inte för tidigt så att du förvirrar andra trafikanter.
Källa: M Sverige
LÄS MER: