E10 är bara början – snart kommer E20- och E30-bensinen i Sverige

E10-bensinen som infördes första augusti är bara början. 
Snart kommer E20 som många av dagens nya bilar klarar av.
Priset på bensin kan öka med upp till 3,60 kr litern fram till 2030, utöver höjd skatt.

Den första augusti infördes den nya E10-bensinen i Sverige. Den är en följd av en ny lag om reduktionsplikt där Sverige ska blanda in allt mer biobränslen i bensin och diesel. Den nya lagen kommer att få stor påverkan på Sveriges bilister och företagare. Det är stora förändringar och ökade kostnader att vänta de närmaste åren för den som väljer att köra en bil som drivs av bensin eller diesel.

HELA LISTAN – BILARNA SOM INTE KLARAR E10-BENSIN

Införandet av E10-bensinen med 10 procent etanol är bara början. År 2030 ska bensinen ha en reduktion på 28 procent. Det innebär en inblandning av omkring 40 procent förnybara biobränslen i bensinen. När det gäller diesel blir reduktionen 26 procent år 2022 och ökar sedan till 66 procent år 2030. Reduktionen är ett mått på hur mycket koldioxiden ska reduceras, vilket betyder att inblandningen av förnybara bränslen blir högre än så.

Det innebär att landets bilister kan vänta sig dyrare bensin och diesel när mer av de dyrare biobränslena ska blandas in.

Prishöjningen är svår att förutse, men prognoser som gjorts av regeringen räknar med upp till 35 öre dyrare bensin varje år, sedan tillkommer skattehöjningar. Dieselpriset bedöms årligen att öka med 50-75 öre litern. Fram till 2030 blir ökningen på bensin upp till 3,60 kr per liter. Dieseln spås öka mer, upp till 6,75 kr per liter. Utöver detta kan oljepriset samt skattehöjningar påverka priset.

Räkna också med att din bensinbil kommer att dra mer bensin när inblandningen av etanol ökar. Etanol har lägre energiinnehåll än bensinen vilket gör att bränsleförbrukningen ökar.

I dagsläget saknas en färdig teknik för att blanda in så mycket som 20-40 procent biobränslen i bensinen. Dagens bilar är inte certifierade för att köras på mer än E10 med 10 procents etanolinblandning, och kommer alltså inte att klara bensinen som ska säljas i Sverige om 3 år när Sverige kan få E15 och E20 från 2025. 

I dagens läge finns nästan ingen syntetisk biobensin att få tag i, så reduktionen måste till största del ske med etanol, om inte någon ny typ av biobensin uppfinns. Det innebär med dagens teknik att omkring 15 procent etanol ska blandas in i bensinen redan om tre år. Om fem år ska bilarna köras på 21 procent etanol. 

Problemet är bara att de nya bilar som säljs i Sverige i dag bara är godkända för E10-bensin. En ny bensin- eller laddhybrid som säljs i dag i Sverige kan alltså behöva byggas om redan om tre år. 

Till exempel anger Volvo i sina bruksanvisningar för nya bilar att de inte ska köras på högre inblandning än E10. De största biltillverkarna kan i dag inte ange hur mycket etanol och biobensin deras nya motorer klarar. Men det är otillåtet att tanka den nya bensinen i bilarna. 

”Högre etanol än E10 (max 10 volymprocent etanol) är inte tillåtet.”, står det i manualerna för Volvos bilar av årsmodell 2021.

Även Volkswagen råder kunderna att inte tanka bränsle som har högre etanolinblandning än E10: “Tanka endast bilar med bensinmotor med blyfri bensin resp. bensin med en maximal etanolhalt på 10 % (E10)”, skriver biljätten i de senaste ägarmanualerna.

”Skador på bilen eller driftproblem omfattas inte av tillverkarens garanti om felet har orsakats av E-bränsle med mer än 10 % etanol.”, uppger Kia i sina ägarmanualer.

Andra märken som BMW klarar redan nu upp till 25 procents etanolhalt. CarUp.se har varit i kontakt med flera generalagenter som inte kan lämna något besked om hur bilarna ska klara den kommande bensinen i Sverige, men att de ser över frågan.

Enligt miljödepartementet ska problemet lösas genom ökad inblandning av biobensin, som dock inte finns på bränslemarknaden i dag.

Reduktionsplikten fram till 2030


Bensin, reduktion, %Diesel, reduktion, %
20204,221
2021626
20227,830,5
202310,135
202412,540
202515,545
20261950
20272254
20282458
20292662
20302866
Källa: Regeringens proposition

MEST LÄSTA

Senaste nytt

Tester